Nawigacja
Odliczamy do:

Przerwy świątecznej

Dzień
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:23
Zachód słońca: 15:17

Dzień trwa:
7 Godzin 53 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:40
Projekty unijne

Projekty unijne realizowane
w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej


1. Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Szkole podstawoewej we Wleniu

W ramach działań projektowych przewiduje się realizację dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Zajęciami tymi objęte będą dzieci od kI.I do VI,
tj. 164 ucz. (83 dz. i 81 chł). W projekcie planuje się organizację:
 • Zajęć z kompetencji kluczowych, j. obcych oraz nauk matemtyczno-przyrodniczych i TIK:
 • Zajęć prowadzonych metodą eksperymentu w zakrsie przedmiotów przyrodniczych lub matemtyki:
 • Zajęć w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Zajęć z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowym.
Oprócz wymienionych zajęć, zostanie wdrożony program pomocy stypendjalnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, językow obcych, mtemtyki
lub przedsiębiorcości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
Dodatkowymi działaniami, mającymi na celu podniesienie jakość edukacji
w SP, będzie doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli SP.2 Radosne Dzieciaki - główne zadania wynkające z projektu dotyczyły:
 • uruchomienia nowych miejsc przedszkolnych w  Pilchowicach
 • wyposażenia nowopowstałego oddziału przedszkolnego
 • wprowadzenia dodatkowyche zajęć edukacyjnych w Przedszkolu we Wleniu i w Pilchowicach: z języka angielskiego, logopedycznych, eksperymentalno-badawczych i rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne
 • doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w Przedszkolu we Wleniu i Pilchowicach
 • organizacji spotkań z psychologiem z udziałem nauczycieli i rodziców.3. PO WER - projekt mający za zadanie rozwijanie kompetencji  i nabywanie nowych umiejętności.
Najważniejsze z nich to:

 • Podniesienie własnych umiejętności w zakresie języka angielskiego.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności eksperymentowania i wdrażania nowych metod nauczania.
 • Wzrost wiedzy na temat nowych metod oceny, mobilizacji uczniów i samego siebie w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 • Perspektywa bliższej współpracy ze szkołami w Hiszpanii.

Google
Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny

UONET+
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przydatne strony
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Dla uczniów
Ankieta
Ulubiony dzień tygodnia pod względem zajęć w szkole?

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Nasze quizy
Brak Quizów