Nawigacja
Odliczamy do:

Święta Edukacji Narodowej

Dzień
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55

Dzień trwa:
8 Godzin 40 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:54
Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA  WE  WLENIU

na lata 2018-20122

WIZJA  PRZEDSZKOLA

 

 • Przedszkole stwarza warunki do rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego dziecka.
 • Przygotowuje wychowanków do podjęcia nauki w szkole.
 • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.
 • Sprawiamy, aby dziecko w naszym przedszkolu rozwijało się w atmosferze ciepła i zrozumienia, aby miało poczucie własnej wartości, czuło się kochane i akceptowane.

 

MISJA  PRZEDSZKOLA


 • · Stwarzanie dziecku szansy rozwoju zgodnie z jego pscho-fizycznymi możliwościami.
 • · Przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • · Wdrażanie dziecka do życia w grupie rówieśniczej oraz szerszej społeczności.
 • · Kultywowanie tradycji rodzinnych i regionalnych.
 • · Dążenie do partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • · Uczenie  przestrzegania wspólnie ustalonych norm i zasad, dokonywania wyborów i rozumienia ich następstw.
 • · Wspieranie  i integrowanie działań rodziny, angażowanie rodziców do współpracy z Przedszkolem.

 

MODEL  ABSOLWENTA

 

 • · Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole
 • · Potrafi  współdziałać w zespole
 • · Jest samodzielny
 • · Podejmuje działania twórcze
 • · Potrafi znosić porażki
 • · Akceptuje zdrowy styl życia
 • · Jest gotowy do działań na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
 • · Ma poczucie godności własnej i drugiego człowieka
 • · Szanuje i w miarę swych możliwości kontynuuje tradycje i wartości rodzinne, środowiskowe, narodowe i religijne
 • · Propaguje i wciela  w życie zasady i przesłanie charakteryzujące Patronkę Zespołu Szkół we Wleniu- Św. Jadwigę Śląską

 

ATUTY PRZEDSZKOLA

· Przyjazna atmosfera kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego,

· Otwartość na potrzeby, spostrzeżenia, uwagi i wnioski rodziców

· Stabilna kadra

· Współpraca ze środowiskiem lokalnym

· Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci i rodziców

· Realizowany plan współpracy z nauczeniem wczesnoszkolnym –m.in. dzięki temu „łagodne” przejście z przedszkola do szkoły podstawowej

· Baza lokalowa- nowoczesny budynek, przestronne sale, łazienki, szatnia

SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

 

 • · Brak przyszkolnej stołówki
 • · Utrudniony dostęp do przedszkola dzieci 3-4 letnich spoza Wlenia, rodzice z okolicznych wiosek we własnym zakresie dowożą dzieci- brak komunikacji autobusowej i kolejowej
 • · Brak odrębnego placu zabaw, korzystanie z placu „radosna szkoła” wspólnie z uczniami

 

SZANSE NA POPRAWĘ

 

 • · Realizacja projektu budowy przyszkolnej stołówki
 • · Pozyskiwanie sponsorów

 

ZAGROŻENIA

 

 • · Słaba sytuacja ekonomiczna gminy
 • · Migracje i emigracje ludzi młodych, rodziców z terenu naszej gminy

 

CELE OGÓLNE NA LATA 2018-2022

 

 • · Rozwijanie twórczych postaw dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy
 • · Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, praca z dzieckiem zdolnym i mającym trudności
 • · Tworzenie warunków do współpracy rodziców, przedszkola środowiska lokalnego
 • · Wypracowanie skutecznych metod  rozwiązywania problemów wychowawczych
 • · Doskonalenia i wzbogacenia infrastruktury przedszkola
 • · Doskonalenie kadry pedagogicznej

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ DZIECKA

 

 • · Przekazywanie rodzicom  informacji dotyczącej rozwoju ich dziecka, obserwacji pedagogicznej i diagnozy gotowości szkolnej
 • · Informowanie rodziców o sposobach i możliwości pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • · Włączanie rodziców do działań na rzecz przedszkola
 • · Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 • · Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 • · Metody czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających
 • · Metody oglądowe: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, teatr, koncerty)
 • · Metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, instrukcje, objaśnienia
 • · Aktywne słuchanie muzyki
 • · Metody nowatorskie i innowacje:  aktywność ruchowa wg Orffa i Labana., pedagogika zabawy „KLANZA”, Metoda Dobrego Startu –ćwiczenia grafomotoryczne-M.Bogdanowicz, metoda nauczania matematyki wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, nauki czytania-wg I.Majchrzak, metoda Marii Montessori, metoda Ruchu rozwijającego W.Sherborne, zajęcia językowe z glottodydaktyki wg metody B.Rocławskiego.

 

Google
Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny

Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przydatne strony
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Dla uczniów
Nasze quizy
Brak Quizów